نمایش 9 24 36

اینورتر سه فاز 4KW هایتک سری F100

 • کد فنی : F100T40040BX0
 • توان: 4 کیلووات
 • وزن: 2/5 کیلو گرم
 • عمق*عرض*ارتفاع : 133*97*194 mm
 • ورودی سه فاز 380 ولت
 • مجهز به Brake Unit

اینورتر سه فاز 5.5KW هایتک سری F100

 • کد فنی : F100T40055BX0
 • توان: 5.5 کیلووات
 • وزن: 3 کیلو گرم
 • عمق*عرض*ارتفاع : 147*126*237 mm
 • ورودی سه فاز 380 ولت
 • مجهز به Brake Unit

اینورتر سه فاز 7.5KW هایتک سری F100

 • کد فنی : F100T40075BX0
 • توان: 7.5 کیلووات
 • وزن: 3 کیلو گرم
 • عمق*عرض*ارتفاع : 147*126*237 mm
 • ورودی سه فاز 380 ولت
 • مجهز به Brake Unit

اینورتر سه فاز 11KW هایتک سری F100

 • کد فنی : F100T40110BX0
 • توان: 11 کیلووات
 • وزن: 5/5 کیلو گرم
 • عمق*عرض*ارتفاع : 160*168*298 mm
 • ورودی سه فاز 380 ولت
 • مجهز به Brake Unit

اینورتر سه فاز 15KW هایتک سری F100

 • کد فنی : F100T40150BX0
 • توان: 15 کیلووات
 • وزن: 5/5 کیلو گرم
 • عمق*عرض*ارتفاع : 160*168*298 mm
 • ورودی سه فاز 380 ولت
 • مجهز به Brake Unit

اینورتر سه فاز 18.5KW هایتک سری F100

 • کد فنی : F100T40185BX0
 • توان: 18.5 کیلووات
 • وزن: 8 کیلو گرم
 • عمق*عرض*ارتفاع : 177*198*355 mm
 • ورودی سه فاز 380 ولت
 • مجهز به Brake Unit